måndag 31 maj 2010

Malmköping 29 maj

Malmköping 29 maj 2010

Storgatan från Gustav Adolfs torg.
Till höger syns färgaffären* och längst bort skymtar Gula knuten. Foto: Anna Ridell

Vi hade tur med vädret när vi skulle gå i den 18-åriga Ester Ringnér-Lundgrens fotspår. Några få vilsa regndroppar runt tolv-tiden men sedan behövdes inget paraply. Efter att ha samlats vid Minnesstenen på hedensidan av Stadshuset vid tolv gick vi strax innan halv ett runt huset för att höra Flens musikkår spela vid Stora torget. Vi fick avstå sotarparaden eftersom jag inte lyckats utröna vart den skulle börja och vandringen skulle börja på torget. Så kan det gå. Allt blir inte som man tror.

Gruppen på 10 personer guidades sedan från torget, förbi huset familjen Ringnér bodde i under den tid Ester studerade i Malmköping, till Gula Knuten, allén, med flera byggnader. Sedan styrde vi kosan mot "nya skolhuset" där småskollärarseminarieet hölls från 1910 enligt Leif Jakobsson ordförande i Malmköpingsortens hembygdsförening. Vi avslutade den guidade delen av dagen med att fika på hembygdsgården.

Vandringen tog kanske en timme och avstånden är korta.
*
Malmköpings historia är starkt kopplad till Södermanlands regemente som förlades på orten 1774. Varför heter torget vid Tingshuset Gustaf Adolfs torg? Ja kanske för att hedra regementschefen när nu orten inte blev Gustafs stad men i alla fall blev köping. Kanske tack vare Gustaf Adolf von Siegroths förslag och ortens behov av att få växa.

Malma hed blev Södermanlands regementes fasta mötesplats år 1774. Regementschefen Gustav Adolf von Siegroth behövde hantverkare, handelsbodar och näringsställen för militärens behov. Han hade därför förhoppningar om att bebyggelsen runt övningsplatsen skulle bli en stad.

Siegroth lämnade in ett förslag, där han redan gjort förslag på en stadsplan för orten. Mån om en positiv behandling av kung Gustav III, fick stadsförslaget namnet Gustavs stad. År 1785 beslutar regeringen att låta bebyggelsen kring heden få rättigheter som en köping – alltså steget under formella stadsprivilegier. Man ändrade också namnet till Malmköping. (källa nedan)
Vill du veta mer om Malmköping i Ester Ringnér-Lundgrens fotspår? Håll utkik, nyheter på väg.

*Färgaffären? Jo en av damerna som var i Fotomuseet på hembygdsgården berättade att i den byggnad där det är färgaffär hade inhyst småskollärarinneseminariet. Var det någon som uppfattade vilka år det var??

Källa
Sörmlandsmuseeum på internet: Gustav Adolfs torg i Malmköping

Anna Ridell

Inga kommentarer: