Om Estersällskapet

Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren

Foto: Marianne Ringnér,
Från en årsträffsvandring.

Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren har som syfte att främja kännedom och forskning kring Ester Ringnér-Lundgren och hennes författarskap. Detta genom att:
* Arbeta för nyutgivning av hennes böcker
* Aktivt söka påverka bibliotek att ta in hennes produktion
* Introducera nya generationer för hennes litteratur
* Främja forskning och intresse för hela den genre författarinnan tillhör
* Organisera aktiviteter som följer sällskapet syften

Kontakta oss på info @ estersallskap.se

Besök vår webbplats http://www.estersallskap.se/