onsdag 6 oktober 2010

Sista veckan för enkäten

Vi har en enkät ute i högerspalten. Var Lästips 1+3 en bra sak? Svarsalternativen är Ja, Nej, Vet ej. Ni har fram till klockan 17.00 12 oktober på er att lämna svar. Klicka i enkäten i högerspalten.

Inga kommentarer: