onsdag 13 oktober 2010

Enkäten avslutad: Var Lästips 1+3 en bra sak?

Enkäten låg i högerspalten och var öppen under en månads tid, 12/9-12/10-2010. Frågan var: Var lästips 1+3 en bra sak?

Svaren fördelade sig så här:
Ja 16 (84%)

Nej 0 (0%)

Vet ej 3 (15%)

Röster hittills: 19

Jag tyckte mig se att alternativ Nej hade fått en röst någon gång under den tid enkäten låg ute och kanske är det där den ensamma procenten hör hemma? Enkätverktyget kanske inte är så kraftfullt att det klarar när det blir så små procent eller så var det något tekniskt mankemang jag inte vet något om.

Resultatet visar att den stora majoriteten av er som besökt bloggen och röstat tyckte att Lästips 1+3 var en bra idé. Det är mycket roligt att få veta detta och vi tackar alla som gjort sin röst hörd. Tack! Dessutom var det ett rekord i röstdeltagande här på bloggen. Tack igen! Tidigare enkät och frågor kan du titta på här: Frågan

Tanken bakom serien Lästips 1+3 var att ge lästips för sommarmånaderna och att ge en bild av vad andra medlemmar gillar för titlar ur Ester Ringnér-Lundgrens produktion. Nu får vi se hur vi förvaltar detta enkätresultat. Har du någon idé?

Vill du själv bidra så är du hjärtligt välkommen att höra av dig!

Anna R

Inga kommentarer: