söndag 20 december 2009

Vill du vara medlem 2010?

Vill du vara medlem 2010?

Som medlem stödjer du föreningens arbete där en del av det innebär att arbeta för nyutgivning av Ester Ringnér-Lundgrens böcker och berättelser.

Sätt in din medlemsavgift, med namn, på pg 22 74 40-5 och du blir medlem 2010.

För år 2010 är avgiften 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj på samma adress. Barn under 10 år har gratis medlemsskap. Är du en ny medlem skickar du in namn, adress, telefonnummer samt födelseår och mailadress till Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren på info @ estersallskap.se.

Vi har inga avier.

Vi har organisationsnummer 802433-0428

Inga kommentarer: