onsdag 21 oktober 2009

Elin Wägner och Harry Martinsson på Svenska Akademien

Vi fick en hälsning från DELS.

"FN-dagen den 24 oktober kl 14-17


SAMSYN OCH FRAMTIDSSYN - Elin Wägner och Harry Martinson på Svenska Akademien.

Medverkande bl.a. Birgitta Holm, Bengt Emil Johnson, Bo Göranzon och Kristin Olsoni.

Genom att välja FN-dagen för detta författarmöte vill arrangörerna framhålla gränslösheten i de båda författarnas arbete och synsätt. De registrerade och uttryckte en ovanlig känslighet för destruktiva förändringar i våra samhällen och betonade längre perspektiv än några generationer. De såg i mångfalden svaren på att ta sig ur dominerande tekniska synsätt och sökte en samsyn; världen måste bli överens om en grundläggande livshållning.

Arr: De litterära sällskapen för Elin Wägner och Harry Martinson"

Inga kommentarer: